Zavlažovací systémy KEJA

Kapková závlaha

Kapková závlaha je systém černé hadice s otvory, do které se ve výrobě vlisují labyrinty (dripy), které upravují tlak v hadici tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci vody po její celé délce. Kapková závlaha je vhodným řešením pro zavlažování skleníků, fóliovníků, záhonů a zahrádek. Kapkovou závlahu je jednoduché instalovat svépomocí na stávající vodovodní řád nebo sud s dešťovou vodou. Základními stavebními kameny systému kapkové závlahy je kapkovací hadice a spojovací díly (fitinky) pro tlakovou vodu nebo pro samospádovou vodu ze sudu.

Původ kapkové závlahy

Prvními výrobci systémů zavlažování hadicovým systémem DRIP byli jižní země jako je Řecko a Izrael.

Výroba kapkové závlahy v současnosti

Výrobci již dosáhli různého stupně inovací DRIPOVÝCH závlah jak v beztlakových, tak tlakových kompenzacích a výroba DRIPOVÝCH hadic se přiblížila již do sousedních evropských států.

Praktické použití kapkové závlahy

V nejjednodušším provedení mohou systém používat jak zahrádkáři tak sadaři. S použitím automatizovaného časovho řízení i profesionální velkopěstitelé.

Při instalaci stačí hadice uložit již před výsadbou na záhon a semena, nebo rostliny vysadit vedle kapačů. V ostatních případech uložíme hadice k vysazeným rostlinám. Použitím vybraného zdroje vody dbáme na čistotu vody (hlavně mechanické nečistoty). Doporučejeme využít filtr k zamezení zanášení kapačů. Zdrojem vody může být vodovodní řád nebo rezervoár (cisterna, sud apod.). Vstupním tlakem ze zdroje(ventilem) regulujeme vydatnost kapání kapačů, a tím i spotřebu vody. V mnoha případech můžeme docílit dvoutřetinové nebo až poloviční úspory vody.

Při použití kapkové závlahy raději rostliny sázíme ve větších odstupech, neboť při tomto způsobu zavlažování vyrůstají do větších velikostí než obvykle (zajména papriky, okurky a rajčata). rajče

Vlastnosti a parametry kapkové závlahy

Technické údaje

Vnější průměr zavlažovací hadice 16 nebo 20 mm

Vzdálenost kapačů 200 a 1750 mm

Velikost výtoku z kapače 2 nebo 4 l/hod

Provozní tlak vody 50 až 300 kPa

Výhody systému

 • Rovnoměrné rozdělení vody ve všech řádcích zavlažované plochy a po celé délce zavlažovací hadice.
 • Malá spotřeba vody a energie.
 • Nižší výskyt plevele v okolí rostlin z důvodu nižší vlhkosti půdy na povrchu.
 • Závlahová voda se aplikuje jen na podzemní část rostliny, což omezuje.
 • výskyt plísňových chorob.
 • Možnost zavlažování i po dobu vykonávání jiných činností.
 • Možnost dávkování hnojiv a agrochemikálií.
 • Možnost zavedení automatizace zavlažování.
 • Zavlažovací hadice jsou ohebné a přitom dostatečně pevné.
 • Mohou být uloženy na povrchu půdy, zavěšené nad povrchem, nebo zakopané ke kořenovému systému rostlin.
 • Výrobce deklaruje záruku na závlahu 5 let.

Systém kapkové závlahy je vhodný pro:

 • všechny druhy zeleniny;
 • okrasné dřeviny;
 • květiny;
 • drobné ovoce;
 • skleníky, foliovníky, pařeniště;
 • vinice;
 • ovocné stromy;
 • ovocné a lesní školky;
 • chmelnice.

Sada kapkové závlahy - nabídka

Cenové relace hadic kapkové závlahy, přívodních hadic, filtru a spojovacích dílů (fitinek), jsou uvedeny v ceníku.

Pro maloplošné zavlažování na plochu cca 6x4m (skleník, fóliovník, zahrádka) jsme pro vás připravili komplet balení pro nejsnadnější využití systému.

Příprava a realizace závlahy Vás připraví maximálně o půl hodiny volného času.

Sety / sady kapkové závlahy,
balení obsahuje:

36m hadice kapkové závlahy
10m hadice bez kapačů pro rozvod vody
4ks T-kus 16x16x16
2ks L-kus 16x16
1ks ventil 16

Varianta 1

- hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 250 mm; zavlažování: jahody, okurky, saláty, aj.

Varianta 2

- hadice kapkové závlahyn s roztečí (sponem) kapačů 500 mm; zavlažování: rajčata, papriky, zelí, aj.

Varianta 3

- hadice kapkové závlahy s roztečí (sponem) kapačů 250 mm 18 m,500 mm 18 m (celkem 36 m)

Závlaha je plně funkční při využití samospádu vody z rezervoáru (sudu). Pro uvedené komplety „Varianty balení“ postačuje převýšení rezervoáru vody nad zemí cca 0,5 m. Vydatnost kapání lze dle potřeby regulovat výpustním ventilem.

Při ideálním nastavení ventilu můžeme u 200 l sudu docílit funkční závlahy po dobu cca 5 dnů s významnou úsporou vody. (závlaha běží 24 hod. denně bez časovače a bez jiných doplňků).

Připojením časovače velmi jednoduše získáme automatický systém kapkové závlahy, viz. Automatická kapková závlaha

Profesionální použití kapkové závlahy

Kapková závlaha se v zahraničí běžně používá pro profesionální použití v sadech, zahradnictvích i na velkých záhonech pro výsadbu a pěstování ovoce, zeleniny.

Kapková závlaha u zákazníků, gaerie amatérského použití, zapojení a instalace kapkové závlahy

Galerie fotek použití kapkové závlahy u zákazníků, napojení na zdroj vody, instalace rozvodů, schéma zapojení kapkové závlahy a ukázka vegetačního růstu.

Mikrozávlaha KEJA - závlaha na balkóny, skalky, truhlíkové květiny

Pomocí rozvodné hadice, kapilár (mikrohadiček) a jehel je závlaha nejvhodnější:

 1. V případech při pěstování rostlin na HYDROPÓNII, tj. na neživém substrátu.
 2. V případech, kde není požadovaná rovnoměrná vzdálenost mezi zavlažovanými subjekty (záhony s nepravidelnou výsadbou).
 3. V případech, kde některé místa (nepravidelně) vyžadujou větší množství vody, více kapilár (mikrohadiček) k jednomu subjektu.
 4. K zavlažování rostlin v květináčích nebo truhlících.

Technické podmínky

 1. Systém závlah pracuje při nízkých tlacích 0,5 - 1 bar.
 2. Nezbytnost filtrace a při napojení na vodovodní systém je nutné použít tlakový regulátor.